โดเมน (Domain)  หมายถึงชื่อเวบไซต์ คล้ายๆ กับชื่อบริษัท แต่ชื่อเวบไซต์เป็นชื่อบริษัท อีกชื่อหนึ่งที่ใช้ทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการให้ลูกค้าเราเข้ามาดูสินค้า และสั้งซื้อสินค้า หรือแม้แต่ชำระเงิน ลูกค้าเพียงแต่ทราบว่าชื่อเวบไซต์ของบริษัทเราชื่ออะไร เช่นwww.oaweb.com เป็นต้น ลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดทุกอย่างผ่านหน้าเวบไซต์  แต่ทั้งนี้เราต้องจัดเตรียมหน้าเวบไซต์สวยๆไว้ต้อนรับลูกค้าด้วย

 
     
  โดเมนเนม (Domain Name) เป็นชื่อสำหรับเรียกชื่อที่อยู่ของเวบเพจ (web page) หรือ โฮมเพจ (home page) ซึ่งแต่เดิมถูกระบุโดยใช้ตัวเลขแทน  เช่น  216.147.52.123 เป็นต้น  โดเมนเนมยังสามารถเรียกแทนด้วยชื่ออื่นอีกหลายชื่อ ซึ่งจะมีความหมายคล้ายกัน  คือ เวบไซต์ (web site)  ยูอาร์แอล (URL)  หรือ โฮมเพจ (home page)   
     
  ชื่อโดเมนถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับการดำเนินธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต  เพราะจะเป็นที่อยู่ที่ใช้แจ้งให้ผู้อื่นได้ทราบว่า  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทถูกเก็บไว้ที่ใด  เป็นที่อยู่หน้าร้านอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ตที่สามารถตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบ  สะดวกและประหยัด  
     
  ปัจจุบันชื่อโดเมนที่นิยมจดทะเบียนจะมีนามสกุลเป็น ".COM"  เพราะเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากกว่า  ชื่อบางชื่อมีการซื้อขายกันหลายหมื่นดอลล่า ซึ่งมีการเปิดประมูลกันด้วย   นอกจากนี้ยังมีนามสกุลโดเมนอื่นๆ ในโลกนี้อีกมาก  โดยส่วนใหญ่ประเทศหนึ่งๆ มักจะมีศูนย์จดทะเบียนของตัวเองเสมอ  
     
     
 
     

กลับหน้าหลัก | ต่ออายุโดเมน | ย้ายศูนย์จดทะเบียน |เงื่อนไขการจดทะเบียนโดเมน | แก้ไขข้อมูลโดเมน
เช็คโดเมน | ข้อเสนอแนะ | เกี่ยวกับบริษัท | ติดต่อช่างเทคนิค

     
 

©Copyright 1999-2009 OA Web Marketing Co.,Ltd. All rights reserved

Tel (662) 9933303-5 Fax (662) 9933306  E-Mail : register@keepdomain.com

ต้องการ banner หรือ source code สำหรับ link กลับมายัง KeepDomain คลิ๊กที่นี้